Keywords = هسته نامنفرد میتاگ- لفلر
موجک‌های لژاندر برای حل عددی دستگاهی از معادلات شرودینگر دوبعدی غیرخطی کسری- فراکتالی

Volume 7, 3 (Special issue), 2021, Pages 119-152

معصومه حسینی‌نیا; محمد حسین حیدری; فرید(محمد) مالک قایینی